Volba pro Kolín
Facebook
Volba pro Kolín
Facebook

Dnes se otevírají volební místnosti, děkujeme, že přijdete volit.

Můj pohled na správu města se přirozené vyvíjí s přibývajícími zkušenostmi. Nejsem žádný nováček. Se zkušenostmi narůstá zodpovědnost, starostlivost a přirozené obavy, jak se svět, který známe, bude vyvíjet dál. Nevstupuji do voleb jako nadšený vizionář, naopak, jdu s jasným cílem zajistit městu stabilitu a udržet jeho rozvoj v době, která je před námi. Máme nápady, vidíme potřeby. Je za námi mnoho projektů, kterých jsem se přímo zúčastnil, prosadil je nebo u kterých jsem byl nápomocen. Za poslední čtyři roky jsem rád podpořil smysluplné návrhy nebo pomohl těm, kteří se na mě obrátili se svými starostmi. Nechci se soustředit jen na materiální výsledky, ale také naslouchat lidem a pomáhat jim při řešení jejich konkrétních problémů. Co považuji za důležité pro jakoukoliv budoucí koalici, která vzejde z voleb? Nastavit mezi sebou partnerství a soustředit se na společnou práci pro naše město. Bez partnerství bude koalice postrádat širší spektrum energie, rozumné nápady a potřebnou diskusi.

Mám velkou radost a jsem vděčný partě lidí kolem mě, společně jsme dokázali odmakat předvolební čas, zveřejnit naše vize – bydlení pro kolínské rodiny, zlepšení přírodní lokality rybníka Peklo, podporu volnočasových aktivit pro děti a seniory, zlepšení úklidu a bezpečnosti ve městě... Rozumných nápadů, co by se dalo v Kolíně zlepšit, máme dostatek. Naše záměry jsou koncipované pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Můžeme se na sebe spolehnout, sedli jsme si, dává nám smysl společně pracovat pro město, ve kterém všichni už dlouho žijeme. Ať již přijde jakákoliv doba, budeme tady pro všechny. Nebudeme dělat konfrontační politiku, naopak chceme pracovat otevřeně, s větším respektem k městu, k lidem, k partnerům i k politickým soupeřům. Nabízíme přijatelnou cestu a myslíme si, že pro většinu z vás.

Přijďte k volbám a podpořte nás, děkujeme.

Váš
Tomáš Růžička

Volba pro Kolín
Náš volební program
Mimo běžné provozní záležitosti města vám představujeme náš pracovní plán v podobě priorit, které chceme v letech 2022-2026 s vaší podporou realizovat.
Top