Volba pro Kolín
Facebook
Volba pro Kolín
Facebook

Naši kandidáti

Kdo za nás kandiduje?
PhDr. Tomáš Růžička
1
PhDr. Tomáš Růžička
zastupitel města, vedoucí úřadu

Kolín je mým rodným městem, ve kterém jsem prožil své dětství a profesně jsem v něm skoro celý život působil. Kolín představuje také historii mé vlastní rodiny, která zde působí již pátou generaci. Za svou alma mater považuji kolínskou Západku i kolínskou průmyslovku. Podobně jako každý kluk jsem měl možnost prožívat nesčetná dětská dobrodružství v tábornickém oddíle v bývalé skautské klubovně v ulici Politických vězňů, který jsem později řadu let v Kolíně také vedl. Profesně jsem se věnoval našemu městu úspěšných osm let z pozice místostarosty a navazující čtyři roky v radě a zastupitelstvu města. Stále pracuji pro veřejnou správu, využívám své zkušenosti z finanční správy, a působím na pozici vedoucího úřadu. Budoucnost města je v jeho lidech, bydlení a rozvoji. Potřebujeme zajistit bydlení pro mladé rodiny a pokračovat v péči o seniory, kterých postupně přibývá. Proto musí být město skutečným partnerem svým obyvatelům, který řeší jejich potřeby, kultivuje veřejné prostředí a zajímá se o Váš názor.

Mám rád Kolín a vážím si lidí, kteří mu věnují čas na úkor svého volna.

MUDr. Lukáš Wagenknecht
2
MUDr. Lukáš Wagenknecht
lékař specialista

Jsem celým životem spjatý s Kolínem, po kolínském gymnáziu jsem vystudoval Univerzitu Karlovu a několik let pracovně působím v kolínské a kutnohorské nemocnici. Ačkoliv zastupuji primáře na Urologické klinice nemocnice na Bulovce, stále částečně vypomáhám v Kolíně a Kutné Hoře. Jako člen předsednictva Lékařské komory v Kolíně se chci i nadále podílet na rozvoji našeho města a spoluvytvářet jeho životaschopnou budoucnost pro naše děti. Kolín má potenciál, má dobré podmínky pro lepší budoucnost. Vzhledem k mé profesi lékaře se chci nadále věnovat zlepšování sociálních služeb našeho města, aby byly skutečně přístupnější všem obyvatelům města a spolupráci s kolínskou nemocnicí. Věnuji se také sportovním aktivitám a rozvoj kolínských sportovních oddílů je pro mě budoucností mládeže.

MUDr. Petr Volšanský
3
MUDr. Petr Volšanský
primář Endoskopického centra nemocnice

Jako lékař od promoce pracuji v Kolínské nemocnici. Od roku 2006 jsem primářem endoskopického centra Oblastní nemocnice Kolín. To je klinické pracoviště, které se věnuje vyšetřování a léčbě onemocnění zažívacího traktu. Za tu dobu jsme z něj společně s týmem mých lékařů a sestřiček vybudovali jedno z největších a nejlepších pracovišť svého druhu v České republice. Jsem ženatý, mám dva dospělé syny a 10letou dceru Terezku. V Kolíně bydlím a starosti a osudy lidí, kteří tu žijí, jsou mi blízké. Hodlám v zastupitelstvu bojovat za zájmy současných, ale i budoucích obyvatel našeho města.

Volba pro Kolín
Náš volební program
Mimo běžné provozní záležitosti města vám představujeme náš pracovní plán v podobě priorit, které chceme v letech 2022-2026 s vaší podporou realizovat.
Mgr. Tereza Štěrbová
4
Mgr. Tereza Štěrbová
zdravotní sestra

Jsem kolínská rodačka, maminka třech dětí, profesí zdravotní sestra a středoškolská učitelka. Ačkoli jsem se ve svém profesním životě věnovala různým oblastem, vždy jsem se pohybovala v oblasti zdravotnictví. Prošla jsem jak prací v nemocnici, jako pedagog na zdravotnické škole i administrativní prací na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Různé pohledy na zdravotnictví mi pomohly si uvědomit, že společnost je tak silná, jak se dokáže postarat o své nejslabší. Z toho důvodu jsem se začala profesionálně věnovat péči o klienty na konci jejich životní cesty v Domácím hospici Sdrcem. Jsem moc vděčná, že tento typ služby lze už nyní využít v Kolíně a blízkém okolí a Kolín se tak dostává mezi vyspělá místa, kterým není lhostejný způsob, jakým lidé umírají. Město Kolín mám ráda a cítím zodpovědnost za uchování tradičních hodnot a další rozvoj dle svých možností.

Ing. Karel Sova
5
Ing. Karel Sova
ekonom

Od narození žiji i pracuji v Kolíně. Po absolvování ČVUT jsem působil na různých ekonomických pozicích několika podniků v Kolíně. V roce 1990 jsem se stal členem městského zastupitelstva a městské rady, kde jsem působil až do roku 2010. Zároveň jsem byl do roku 2014 členem finančního výboru zastupitelstva města. Mám zkušenost i z práce krajského zastupitelstva, po dvě období jsem byl členem Finančního výboru Středočeského kraje. Jsem ženatý, společně se ženou máme dvě děti a pět vnoučat. Chci svými zkušenostmi i nadále přispívat k hledání nejvhodnějších možností dalšího ekonomického rozvoje města. Mojí zájmovou oblastí je příroda a především včelařství.

Mgr. Libuše Kubíčková
6
Mgr. Libuše Kubíčková
středoškolský pedagog

Kolín je mé rodné město a žiji zde celý dosavadní život. Profesně jsem dlouhých 25 let vedla Dvouletou katolickou střední školu a mateřskou školu v Kolíně, jinak působím na škole od samého založení, a to je již 30 let. Za tu dobu školou prošlo mnoho generací dětí a žáků. Díky profesi pedagoga, kolínskému sportu, kultuře znám mnoho lidí z Kolína, ráda se s nimi setkávám prostřednictvím různorodých akcí s městem spojených. S prací pro město mám zkušenosti, pracovala jsem ve školské komise rady města a působím za zdejší farnost ve farní radě. Zajímám se o sport, koncerty, divadlo, turistiku.

Záleží mi na dobrých vztazích, toleranci, službě, upřímnosti, a především na rodině.

Mgr. Klára Zubíková
7
Mgr. Klára Zubíková
vedoucí odboru

V Kolíně žiji od roku 1997. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, katedru teorie dějin výtvarných umění. Diplomovou práci jsem psala o architektuře a urbanistu města Kolína 1850-1950. Jsem velký patriot a milovník místního kulturního dědictví. Pracovala jsem v Nadaci pro rozvoj architektury dále na Středočeském kraji, kde jsem působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče, ve školství, a znovu se vrátila do Nadace. Nyní pracuji v Poděbradech. Kolín mám ráda, žiji s ním, mám zde rodinu a kamarády.

Ing. Lenka Jehličková, DiS.
8
Ing. Lenka Jehličková, DiS.
středoškolský pedagog, znalec

Narodila jsem se a vyrostla v Kolíně, vdala se zde, žiji zde, pracuji zde, vychovávám zde své děti, mám zde příbuzné. Mám silnou vazbu k našemu městu, těší mě jeho úspěchy a trápí jeho nezdary. Město, to jsou lidé, kteří zde žijí. Je pro mě velmi zajímavé poznávat různá společenství, ráda sdílím získané zkušenosti a učím se nové. Absolvovala jsem zdejší gymnázium, poté vystudovala podnikovou ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na kvalitu, podílela se mnoho let na řízení kvality a kontroly ve významném kolínském podniku. Dlouhodobě mě zajímá architektura a stavitelství, věnuji se oceňování nemovitostí. V poslední době působím také jako středoškolský pedagog, těší mě interakce s mládeží. Mým velkým koníčkem a radostí je hudba, kterou provozuji aktivně, jsem členkou několika hudebních těles a spolků. Působím také v kulturní komisi města. Město je živý organismus, který přináší denně nová témata a výzvy. Ráda jsem jeho součástí.

MUDr. Václav Navrátil
9
MUDr. Václav Navrátil
emeritní primář dětské chirurgie

Po vystudování medicíny jsem v roce 1971 nastoupil na chirurgické oddělení v Kolíně a celý profesní život jsem se věnoval dětské chirurgii. Kolín mám rád. Proto jsem v roce 1998 přijal nabídku přátel ze sdružení nezávislých kandidátů, později SNK ED, abych se ucházel ve volbách do zastupitelstva o přízeň občanů. Od počátku pracuji v komisi sociální a zdravotní rady města, poslední dvě období také v komisi bezpečnostní. Rád bych v práci pokračoval a své zkušenosti předával mladším.

MUDr. Pavel Hoffmann
10
MUDr. Pavel Hoffmann
zástupce ředitele nemocnice

Po vystudování lékařské fakulty jsem před 48 lety nastoupil na chirurgické oddělení kolínské nemocnice. Díky zkušenostem získaných dlouholetou prací na pozici lékaře, stejně tak, jako díky zkušenosti, nabyté ve funkci kolínského místostarosty ve volebním období před rokem 2010, jsem připraven pomáhat při řešení problémů, zejména v oblasti zdravotnictví, kultury a sportu. Za důležitá témata, která je třeba podpořit, považuji především podporu bydlení pro zdravotníky a podporu preventivních programů pro zdraví.

Mgr. Alena Pavelová
11
Mgr. Alena Pavelová
středoškolský pedagog

Jsem vdaná matka dvou dětí a pedagog ve Dvouleté katolické střední škole. Působila jsem čtyři roky jako zastupitel na malé obci. Kolín je mým rodným městem. Vyrostla jsem tu a po střední škole odešla, tak jako mnozí, na vysokoškolská studia. Velkým životním obloukem přes metropole Prahu a Brno jsem se ráda vrátila zpět. Chtěla jsem žít v klidu malého města, mít možnost chodit do práce pěšky, poklábosit cestou se sousedy, zajít do své oblíbené pekárny, žít ve společenství. To všechno jsem v rodném Kolíně nalezla, i když vidím i velké možnosti pro jeho rozvoj. Mým tématem je kultivace veřejného prostoru a kulturní úroveň města.

Jan Vojtěch Broža
12
Jan Vojtěch Broža
operátor výroby

Na Kolínsku žiji od narození a posledních čtrnáct let přímo v Kolíně. Jsem ženatý a otec čtyř dětí. V současné době jsem s nejmladší dcerou Štěpánkou na rodičovské dovolené. Čtyři roky se podílím na práci kulturní komise rady města, a chci se této práci věnovat i nadále. Město Kolín kulturu podporuje, přesto si myslím, že je potřebné podpořit i další studentské aktivity. Na budoucnosti Kolína mi záleží, proto se také chci zapojit práce na jeho udržitelném rozvoji. Myslím si, že je v Kolíně stále co zlepšovat a vím, že i maličkosti dokáží zpříjemnit život v našem městě.

Jiří Dibelka
13
Jiří Dibelka
technolog výroby

V Kolíně jsem se narodil a prožil celý dosavadní život. Bohatá historie našeho města, mne zajímala od mládí, a právem můžeme být hrdí na naše předky, jejich um a jejich práci. Je ovšem potřeba, pokračovat, aby i nadcházející generace si mohly vážit té naší.  Některé „věci“ v současnosti, by totiž šlo řešit lépe a efektivněji. Nejen jako dlouholetý vedoucí dětského oddílu mám velice blízko k organizaci volnočasových aktivit a práci s dětmi. Tomuto se chci věnovat i nadále, popř. být v tomto nápomocen i vedení města, komisím. Přece jenom, jakýkoliv smysluplný způsob výchovy mládeže, je i tvorba naší budoucnosti. Dobře využitelné jsou pro mne i znalosti z mnohaletého vedení nestátního muzea a aktivní účastí na pořádání různorodých kulturních akcí, především spjatých s historií. Svou práci se snažím dělat poctivě, ať již je to práce, či koníčky. A toto samozřejmě platí i při práci pro město.

Mgr. Milan Palkovič
14
Mgr. Milan Palkovič
středoškolský pedagog

V Kolíně jsem se narodil a žiji zde celý svůj život, posledních devět let se svou rodinou. Pracuji jako IT technik a učitel na střední škole. Mám tři malé děti, se kterými se snažím aktivně využívat všechen volný čas. Rád bych se zasadil o rozšíření stávajících možností herního a sportovního vyžití pro děti všech věkových kategorií. Myslím si, že Kolín má mnoho zajímavých prostor, jako například Kmochův ostrov, které by se daly tímto směrem využít. Jako cyklista bych chtěl také přispět ke zlepšení stavu a infrastruktury kolínských cyklostezek. Chci, aby se Kolínu dobře dařilo, a pokud to bude možné, chtěl bych se na tom podílet.

PhDr. Marie Holá
15
PhDr. Marie Holá
psycholog

V Kolíně žiji od roku 1968. Profesně jsem pracovala jako psycholog nejprve v kojeneckým ústavu a v náhradní rodinné péči, později jsem působila v rodinném poradenství. V současné době se angažuji a spolupracuji s kolínským občanským sdružením VOLNO. Ráda budu svou radou nápomocna sociální a zdravotní komisi rady města.

Ing. Bc. Martin Křídlo
16
Ing. Bc. Martin Křídlo
odborný rada

V Kolíně jsem se narodil a celý život, s výjimkou dvou krátkých přestávek, v něm také žiju. S mým rodným městem mě spojuje i má profese, a to nejen co do místa výkonu práce, ale i její náplně. Osud a další rozvoj našeho města mi proto nejsou lhostejné a budu rád, dostanu-li šanci být městu mnohem více nápomocen.

Bc. Markéta Kohoutková
17
Bc. Markéta Kohoutková
účetní

Společně se svým manželem vychováváme dvě krásné děti. Pracuji jako účetní v jednom kolínském podniku.  Naše město mám velmi ráda. Do budoucna se chci věnovat školním zařízením a volnočasovým aktivitám. Myslím, že jsou maminky, které si nemohou dovolit plně skloubit svou práci a starost o rodinu. Některé volnočasové aktivity by jim mohly být více nápomocné.

Jan Rus
18
Jan Rus
manažer prodeje

Kolín je mé rodné město, které mi hodně přirostlo k srdci. Mám zkušenosti s prací v Kontrolním výboru zastupitelstva a i dnes se snažím být nápomocen. Jako milující otec dvou dětí se budu rád do budoucna věnovat problematice bezpečnosti v našem městě. Své zkušenosti nabízím i do dalšího období.

Eva Červeňáková
19
Eva Červeňáková
vedoucí dětské skupiny

Kolín je mé rodné město, město, kde žiji celý život. Jsem maminka dospívající slečny. Od ukončení mateřské dovolené jsem dlouhé roky pracovala jako vedoucí v rodinném centru Hvězdička. Posléze jsme s kolegy uvedli v Kolíně do provozu dvě předškolní zařízení, Dětskou skupinu a Mikrojesle. V Mikrojeslích již 7 let pracuji jako hlavní chůva u nejmenších dětí. Práce s rodinami, dětmi mne naplňuje. Jde o zajímavou a zodpovědnou práci, se kterou souvisí i potřeba celoživotního vzdělávání se.

Miloslav Louman
20
Miloslav Louman
důchodce

Narodil jsem se do rodiny živnostníka bez zaměstnanců. Z kádrových důvodů mi nebylo umožněno studovat ani na střední škole. Později jsem si vlastní pílí doplnil vzdělání večerním a dálkovým studiem. V důchodu jsem pracoval jako autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb. Po samotové revoluci jsem byl zvolen jako předseda komise veřejného pořádku okresního výboru. Rozvoj našeho města mi není lhostejný a velkou naději vidím také v mládeži.

MDDr. Zdeňka Brožová
21
MDDr. Zdeňka Brožová
praktická zubní lékařka

V Kolíně žiji, pracuji a vychováváme čtyři krásné děti. Profesně mi ve městě chybí dostatek kvalifikovaných stomatologů, ortodontistů a lékařů, což je potřeba změnit. Každý občan by měl mít právo na lékařské ošetření, pokud možno v místě svého bydliště a město Kolín s tím může pomoci. Město by totiž mohlo nabídnout novým lékařům možnost bydlení a po nějakou dobu třeba i zdarma, jako výpomoc do začátku, neboť investice do zařízení ordinace jsou obrovské. Zároveň by mohlo pomoci s hledáním vhodných prostor, kde by začínající lékaři mohli mít dotovaný anebo výhodnější nájem. Podobné nabídky, které fungují v jiných městech a obcích, mohou fungovat i u nás v Kolíně.

Josef Boxan
22
Josef Boxan
operátor výroby

V Kolíně žiji více jak 10 let a město mi přirostlo k srdci. Poslední čtyři roky jsem členem komise pro životní prostředí rady města.  Potkat mě můžete často na jedné ze zahrádek na Pekle, lokalitu rybníka mám velmi rád a považuji tuto část Kolína za neprávem opomíjený potenciál k dalšímu rekreačnímu využití města. Mimo zahradničení se zajímám o archeologii a historii.

Lucie Vondráčková
23
Lucie Vondráčková
zdravotní sestra

Před dvaadvaceti lety jsem se přistěhovala do Kolína a začala pracovat v nemocnici jako zdravotní sestra. Není mi lhostejné, kde žiji a vychovávám svoje dítě. Vnímám úskalí, která život na sídlišti přináší. Chci, aby Kolín byl příjemným a bezpečným místem k životu, pro všechny bez rozdílu věku či zdravotního stavu. Každá skupina má své potřeby a někdy se na ty co se neumí nebo stydí ozvat zapomíná. Jeden člověk toho sám moc nezmění, to už jsem zkoušela. Proto jsem se přidala k lidem, co mají nápady, jak nedostatky zlepšit, aby se v našem městě lépe žilo.

Jan Cemper
24
Jan Cemper
chemik a nezávislý publicista

Narodil jsem se v Kolíně a jako novinář se věnují tématu dezinformací na internetu. Jsem členem komise pro tělovýchovu a sport a také komise pro nakládání s bytovými a nebytovými prostory rady města. Mezi mé záliby patří sport, hudba, ekologie a jsem velký fanda kolínského hokeje.

Andrea Zápotočná
25
Andrea Zápotočná
lektor

Působím na pozici ředitelky Dětské skupiny. Vedle svého zaměstnání již několik let pracuji v komisi zdravotní a sociální a v komisi pro občanské záležitosti. Spoluorganizuji Vítání našich malých občánků, významných životních jubileí, výročí sňatku. Mezi mé priority patří pomoc rodinám s dětmi, fungování předškolních zařízení, péče o lidí s hendikepem a o seniory.

Marian Jankulík
26
Marian Jankulík
zdravotní laborant

Celý svůj dosavadní život jsem prožil v Kolíně a po studiích jsem nastoupil na transfuzní a hematologické oddělení, kde už pracuji více jak 40 let. Stejnou dobu se podílím na činnosti dětského oddílu Průzkumník. Jsem ženatý a mám dvě dospělé dcery. V minulosti jsem se věnoval práci ve školské komisi a v této práci bych rád pokračoval.

JUDr. Monika Čírtková
27
JUDr. Monika Čírtková
advokátka

Pocházím z blízkých Veltrub, v Kolíně jsem však chodila do školy a již řadu let zde trvale bydlím. Jsem maminkou tří dětí. V rámci své advokátní praxe se setkávám s lidmi v náročných životních situacích a dobře vím, s jakými problémy se potýkají. Domnívám se, že město má být občanům při řešení těchto problémů více nápomocné, nevytvářet zbytečné překážky, fungovat přátelsky a s penězi hospodařit rozumně a efektivně. U každého výdaje z městské pokladny je třeba se zamyslet nad tím, zda a jak bude pro naše občany prospěšný a jakou hodnotu jim přinese.

Top