Volba pro Kolín
Facebook
Volba pro Kolín
Facebook

Představujeme naše volební sdružení

Spojujeme kolínské osobnosti
Volba pro Kolín

Naše volební sdružení není žádným nováčkem, naši kandidáti mají za sebou roky práce pro město na různých pozicích. Ať se již jedná o práci v zastupitelstvu, v radě, přímo ve vedení města nebo ve výborech zastupitelstva a komisích rady. Máme za sebou úspěšné přípravy projektů a jejich realizaci, které jsou ve městě vidět. Získali jsme zkušenosti, známe procesy stanovené zákonem o obcích, umíme projekty úspěšně zakončit. Naši zástupci se podíleli na snižování zadlužení města. Propojujeme mnoho profesí a mezi kandidáty naleznete mnoho úspěšných žen, které se chtějí podílet na realizaci našich nových projektů.

Všichni vnímáme, že svět se dynamicky mění, je mnohem náročnější zabezpečit rodinu, postavit dům nebo najít bydlení. Stejně to vidíme i v Kolíně. Proto chceme situaci změnit nebo co nejlépe být změně nápomocni.
Co nás baví? Nestát mimo dění. Dobrovolně se podílíme na drobných každodenních řešeních. Připravili jsme nové vize, které s vaší podporou chceme realizovat. Představíme náš pracovní plán pro nejbližší období.

Z našich dříve realizovaných projektů připomeneme například kultivovaný veřejný prostor před městskou poliklinikou, z tzv. konceptu smart4city dynamické jízdní řády v mobilu, v minulosti jsme iniciovali stavební uzávěru na ubytovny, zaváděli jsme první dynamické označníky autobusových zastávek, informační značky o aktuální kapacitě veřejných parkovišť, otevřeli dětskou interiérovou hernu Rimava na sídlišti, realizovali rekonstrukci některých bytových domů nebo krásně opravený bytový dům arch. Jindřicha Freiwalda v ulici Na Hradbách, proměnu centrálního městského hřbitova, dětské hřiště pro kolínskou speciální školu, připravili soutěž na nového provozovatele městské autobusové dopravy (dnes je to právě OAD), nové autobusové zastávky Plicní, Zborovská a Karlovo náměstí a nastartovali rozvoj sociálních a návazných služeb města. Podíleli jsme se na spuštění projektu chytrého měření vody, díky kterému může vlastník bezprostředně odhalit havarijní úniky cenné pitné vody.

Zastáváme názor, že město má být občanům při řešení problémů partnerem, který nevytváří zbytečné překážky. Máme vize, zkušenost a práce nás baví. Nemáme za sebou podivné kauzy jako jiná volební seskupení nebo politické strany, a hlavně znáte nás a naši práci.

Volba pro Kolín
Volba pro kolín
Kandidáti

Naši kandidáti

Naše volební sdružení není žádným nováčkem, naši kandidáti mají za sebou léta práce pro město na různých pozicích.
Prohlédnout kandidáty
Volba pro Kolín
Náš volební program
Mimo běžné provozní záležitosti města vám představujeme náš pracovní plán v podobě priorit, které chceme v letech 2022-2026 s vaší podporou realizovat.
Top