Volba pro Kolín
Facebook
Volba pro Kolín
Facebook

Zachraňme kolínskou lokalitu PEKLO

Vodárnu se zahrádkami a rybníkem Peklo má hodně kolínských generací spojených s dětstvím, dospíváním. Dosud opomíjená okrajová část města je výbornou rozvojovou lokalitou pro rekreační aktivity nejen obyvatel z přilehlého sídliště. Samotný rybník Peklo vznikl teprve kolem roku 1950-1953 rozšířením malého rybníčku. Je napájen Pekelským potokem, který se vlévá do Labe. Celá lokalita je unikátní pro širokou kolínskou veřejnost. Nedělní procházky, rekreační běhání, zahrádkaření, to jsou nejčastější formy využití. Znáte historii názvu lokality? Název Peklo získal rybník po mlýnu, který je datován do 13. stolení právě pod názvem Peklo.

Oblast a rybník se jmenují podle mlýna, který se zde nacházel již v letech 1327 a byl nazýván "Pekelský" nebo "mlýn v Pekle" nebo také jako "Dolní mlýn" (Horní mlýn se nacházel výše proti proudu Pekelského potoka směrem ke Štítarům, ale nedochoval se).  V roce 1327 byl mlýn v majetku kolínského rychtáře Choclina. V roce 1588 mlýn získalo město Kolín. Mlýn se dvěma vodními koly byl po třicetileté válce zpustlý a sešlý. V letech 1633–1637 byl městským písařem v Kolíně Viktorin Morávek, syn pekelského mlynáře. Roku 1675 byl tento mlýn prodán rodině Konvalinkových. Později se vlastníci několikrát změnili. Počátkem 20. století byl mlýn zrekonstruován a zaveden elektrický pohon. Od roku 1919 do roku 1924 vlastnila mlýn společnost pekařů. Hned vedle mlýna na stejné straně cesty stávalo "pohostinství – výletní restaurace" pro výletníky i kolínskou mládež, která se sem chodila bavit. Známé bylo nedělní tancování. Restaurace fungovala do roku 1939.

V minulém roce jsme zajistili velký úklid celé lokality. Prošli a zmapovali nepořádek, několik desítek hnízd odpadu, na jehož úklidu se nejvíce podílel zastupitel Tomáš Růžička. V minulých letech vytipoval pozemek a inicioval vznik prvního grilovacího plácku v Kolíně, který naleznete právě na okraji lokality v ulici U Pekla. Grilovací plácek je velmi oblíben a pravidelně obsazen. Nechal osadit názvy ulic, jednal s vedoucím odboru životního prostředí o vzniku Naučné stezky Peklo, probíhají přípravné práce, zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na přípravné práce.

Lokalitu vnímáme jako silně rekreační. Tomu bohužel neodpovídá zanedbaný stav cest, absence běžného mobiliáře, pravidelný úklid odpadů i nutná údržba zeleně. To se nám nelíbí a chceme to změnit.

Náš plán je prostý, doplníme potřebný mobiliář v podobě odpadkových košů, dřevěného posezení, prořežeme zanedbanou zeleň, náletové dřeviny, doplníme vhodnější výsadbu stromů, opravíme cesty a srovnáme terénní nerovnosti, vznikne Naučná stezka Peklo. Chceme také jednat s vlastníkem dalších pozemků o využití lokality ve prospěch veřejnosti.

NECHCEME oblast Peklo zanedbanou, špinavou a plnou odpadků. To už známe.

CHCEME  

  • přírodní mobiliář
  • stylové posezení, příjemná pauza na procházce, herní prvky pro děti
  • opravit cesty přírodním materiálem, neklopýtat, nebořit se v dírách plných bláta,
  • naučnou přírodní stezku lokality, sdílet historii, paměť
  • údržbu dřevin, nikoliv náhodnou těžbu
  • prořez náletových dřevin, o které se stále nikdo nestará, ačkoliv na to poukazujeme
  • novou vhodnou výsadbu stromů
  • čistou odpočinkovou zónu se zachováním tolik oblíbených zahrádek
  • spolupráci s dalšími vlastníky pozemků

Rybník Peklo

Volba pro Kolín
Náš volební program
Mimo běžné provozní záležitosti města vám představujeme náš pracovní plán v podobě priorit, které chceme v letech 2022-2026 s vaší podporou realizovat.
Top